Tieisännöinti / metsäpalvelu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Tiekuntien hallinnointi on ollut pitkään vain aktiivien huolehdittavana. Yksityistiet ovat  tärkeä ja monelle ainut mahdollinen reitti kulkea töihin, kuljettaa viljaa pelloilta kuivaajille jne. Ei ole samantekevää kuinka me yksityisteitä hoidamme.

Tiekunnilla on mahdollisuus  teettää osan tai jopa kaikki työt ulkopuolisella.

muun muassa

  • tiekunnan hallinto
  • avustusten haut
  • tieyksikkölaskelmat
  • teiden hoidon organisointi.

 

Metsäteiden kunnostus

Metsätiestö on elintärkeä suomen puuhuollolle, Suomen kattavat ja kunnossa olevat metsätiestöt tarjoavat Suomalaiselle metsäteollisuudelle mahdollisuuden korjata puuta ympäri vuoden ilman ylipitkiä metsäkuljetuksia. Metsätiestöä käytetään muihin metsätöihin kuten esimerkiksi uudistamisiin, taimikonhoitoihin. Ei pidä unohtaa metsäteiden merkitystä virkistyskäyttöönkään, moni kulkee kesämökeille metsäteitä pitkin ja syksyiset metsästys ja marjastus reisutkin päätyvät usein niille.

Metsäteiden kunto on tärkeä monelle; Valtio tukee metsäteiden rakennusta ja kunnostusta Metsäkeskuksen kautta myönnettävällä Kemera tuella, joka on nykyään täällä suomen osassa 50% kustannuksista.

 

 

 

 

 Karijoki 2016-2017