Palvelut

 

Tieisännöinti

voi pitää sisällään seuraavia asia kokonaisuuksia.

 • Kokousten valmistelu
 • Puheenjohtajana, sihteerinä, esittelijänä ja asiantuntijana toimiminen
 • Tiemaksujen laskutus
 • Tieosakasluettelon ja osoitetietojen ylläpito
 • Tieyksiköinnin ylläpito
 • Asiakirjat
  • Kokouskutsu, asialista
  • Talousarvio
  • Maksuunpanoluettelo
  • Tilinpäätös
  • Kunnossapitoavustushakemus
 • Tiekunnan laskujen maksu ja pankkiasiat
 • Tieosakkaiden neuvonta
 • Toimintasuunnitelmat

 

tieyksiköinti

tarkoittaa tienpitovelvollisuuden jakamista tieosakkaiden kesken. Yksityistien tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä tieyksikköjensä mukaisesti.

 

toimitsijamies

tehtävä on mm. kilpailuttaa ja valvoa tien kunnossapitoa tiekokouksen päätösten mukaisesti.

Tiekunta voi valita ulkopuolisen toimitsijamiehen hoitamaan ko. tehtävää jos Osakkaista ei kukaan ole halukas kyseistä tehtävää hoitamaan.

Perusparannus

Tiehankkeet

 • Teiden kuntokartoitus
 • Kokousten valmistelu
 • Puheenjohtajana, sihteerinä, esittelijänä ja asiantuntijana toimiminen
 • Avustushakemusten laatiminen
 • Perusparannushankkeen suunnittelu ja valvonta
 • Kilpailutus
 • Maksatushakemukset

 

Metsätila-arviot/neuvonta

Metsätilan arvo määritetään yleensä metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella. Yleisin käytettävä arviointimenetelmä on edelleen summa-arvomenetelmä.

 

http://www.korpi-tassi.fi/cms/uploads/images/pageimage/vettä tiellä.jpg